Ngày 22/4/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Mục lục [Hiện]

  Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường

  Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường

  Theo đó, chương trình đào tạo lái xe ô tô có một số thay đổi đáng chú ý như:

  - Đối với hạng B1 (học xe số tự động): Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 20 giờ lên 24 giờ.

  - Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2: Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ lên 40 giờ.

  - Đối với hạng C: Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống 43 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ lên 48 giờ.

  Ngoài ra, quy định mới còn cho phép cơ sở đào tạo kéo dài thời gian trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để đào tạo lái xe ô tô đến ngày 31/12/2022 thay vì phải trang bị ngay từ 01/7/2022.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

  Chương trình và phân bổ thời gian đào tạo mới nhất

  SỐ TT

  NỘI DUNG

  ĐƠN VỊ

  TÍNH

  HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

  Hạng B1

  Hạng

  B2

  Hạng

  C

  Học xe số tự động

  Học xe số cơ khí

  1

  Pháp luật giao thông đường bộ

  giờ

  90

  90

  90

  90

  2

  Cấu tạo và sửa chữa thông thường

  giờ

  8

  8

  18

  18

  3

  Nghiệp vụ vận tải

  giờ

  -

  -

  16

  16

  4

  Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

  giờ

  14

  14

  20

  20

  5

  Kỹ thuật lái xe

  giờ

  20

  20

  20

  20

  6

  Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông

  giờ

  4

  4

  4

  4

  7

  Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô

  giờ

  340

  420

  420

  752

  Trong đó

  Tổng số giờ học thực hành lái xe/01 xe tập lái

  giờ

  325

  405

  405

  728

  Tổng số giờ học thực hành trên ca bin học lái xe ô tô (theo số học viên được quy định trên 01 xe tập lái)

  giờ

  15

  15

  15

  24

  8

  Tổng số giờ học thực hành lái xe của 01 học viên trên xe tập lái và trên ca bin học lái xe ô tô

  giờ

  68

  84

  84

  94

  a)

  Số giờ thực hành lái xe/01 học viên

  giờ

  65

  81

  81

  91

  Trong đó

  Số giờ thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên

  giờ

  41

  41

  41

  43

  Số giờ thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên

  giờ

  24

  40

  40

  48

  b)

  Số giờ thực hành trên ca bin học lái xe ô tô/01 học viên

  giờ

  3

  3

  3

  3

  9

  Số giờ học/01 học viên/khoá đào tạo

  giờ

  204

  220

  252

  262

  10

  Tổng số giờ một khoá đào tạo

  giờ

  476

  556

  588

  920

  Tổng thời gian khóa đào tạo

  SỐ TT

  NỘI DUNG

  ĐƠN VỊ TÍNH

  HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

  Hạng B1

  Hạng B2

  Hạng C

  Học xe số tự động

  Học xe số cơ khí

  1

  Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học

  ngày

  3

  4

  4

  4

  2

  Số ngày thực học

  ngày

  59,5

  69,5

  73,5

  115

  3

  Số ngày nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng

  ngày

  14

  15

  15

  21

  4

  Cộng số ngày/khoá đào tạo

  ngày

  76,5

  88,5

  92,5

  140

  Số học viên được quy định trên 01 xe tập lái: hạng B1, B2 là 05 học viên và hạng C là 08 học viên.

  Quy định về số km học thực hành lái xe

  SỐ TT

  NỘI DUNG

  ĐƠN VỊ TÍNH

  HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

  Hạng B1

  Hạng B2

  Hạng C

  Học xe số tự động

  Học xe số cơ khí

  1

  Số km thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên

  km

  290

  290

  290

  275

  2

  Số km thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên

  km

  710

  810

  810

  825

  Tổng số km thực hành lái xe/01 học viên

  km

  1000

  1100

  1100

  1100

  Từ khóa : tăng thời gian học lái xe ô tô, tăng thời gian học lái xe ô tô b1, tăng thời gian học lái xe ô tô b2, giá học lái xe có thể tăng cao.

  Ngọc Anh

  Thứ Sáu, 29/04/2022 14:09
  3,5 (70,0 %) 2 votes

  Bạn còn chần chừ gì nữa ?

  Đăng ký học lái xe ngay hôm nay !

  * Còn 01 suất ưu đãi thi sớm
  Loading
  Hệ thống đang xử lý xin vui lòng chờ trong giây lát ...